Doelstellingen

- Behoud van leefbaarheid gebied
- Versterken van economische basis voor ondernemers
- Behoud van vitale bodem
- Beschikbaarheid van water en een goede waterhuishouding
- Respect voor natuurwaarde en het landschap
- Lees onze Visie

Werkgebied